• Valuator & Deskundige (NiRV/LRGD)
 • Bedrijfskundige analyses
 • Samenwerking met inzicht

Schade

Schade

Vermogensschade bepalen

Vermogensschade is schade aan het vermogen van de benadeelde partij, bestaande uit misgelopen opbrengsten, geleden verliezen, herstelkosten, of verlies van investeringen. Oorzaken zijn onrechtmatige daden, wanprestaties of toegebracht letsel.

Om de omvang van vermogensschade te bepalen, vergelijkt men de hypothetische situatie zonder schadeveroorzakend voorval met de werkelijkheid. Het verschil representeert de schade. De schadevergoeding dient ertoe de benadeelde partij weer in de vermogenspositie te brengen alsof de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet heeft voorgedaan.

Maak een afspraak

De rol van WeValue tijdens een schadeanalyse

WeValue kan u bijstaan als partijdeskundige of als Gerechtelijk Deskundige aangesteld door de rechtbank in een (schadestaat) procedure. Ook bij twijfels over een ontvangen schaderapport van de tegenpartij biedt WeValue de mogelijkheid tot het uitvoeren van een contra-expertiseonderzoek.

Een grondige schadeanalyse is vaak noodzakelijk om de schade te staven. Dit proces omvat het duidelijk uiteenzetten van de uitgangspunten en de redenering die leidt tot het berekende schadebedrag. Deze analyse kan in samenwerking met advocaten of op verzoek van de rechter door een onafhankelijke partij worden uitgevoerd. Een cruciaal aspect is hierbij het vaststellen van causaliteit, oftewel het bewijzen van een oorzakelijk verband tussen het schadeveroorzakende voorval en de geleden schade. Hierbij moet worden beoordeeld of de schade redelijkerwijs kan worden toegerekend aan het schadeveroorzakende voorval.

Maak een afspraak

De voordelen van het inschakelen van WeValue

In vermogensschadezaken fungeert WeValue als partijdeskundige of Gerechtelijk Deskundige en adviseert bij het vaststellen van economische schade. Belangrijk hierbij zijn een goed onderbouwde argumentatie en duidelijke uitgangspunten. Het inschakelen van WeValue biedt het voordeel van een objectieve evaluatie, wat de kans op een succesvolle claim vergroot en tevens een stevige basis vormt in eventuele juridische procedures.

Bij geschillen in vermogensschadezaken wordt vaak een Gerechtelijk Deskundige ingeschakeld. WeValue is geregistreerd bij het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) en kan met een goed onderbouwde, objectieve schadeberekening een rol spelen bij het ondersteunen van de rechterlijke besluitvorming. Bent u op zoek naar een onafhankelijke waarderingsdeskundige voor een schadeberekening? Neem dan gerust contact met ons op

WeValue | Schade
WeValue | Frits

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Bent u toe aan waardevol advies voor het maken van een belangrijke beslissing?

Maak een afspraak

Reviews

 • 5 / 5
  Hier moeten nog reviews komen van tevreden klanten.
 • 5 / 5
  Hier moeten nog reviews komen van tevreden klanten
 • 5 / 5
  Hier moeten nog reviews komen van tevreden klanten

© WeValue | algemene voorwaarden | privacy policy